Schooladviesraad

Deze raad, de SAR,  wordt gevormd door 4- 8 ouders die meedenken over het schoolbeleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Zij vergaderen ongeveer 5x per jaar. Leden nemen voor twee jaar zitting en kunnen daarna herkozen worden. De directeur maakt deel uit van deze raad.

Personen die op dit moment in de SAR zitten, zijn:
Caroline Schouten, Jolanda Langelaan, Marleen Noordam`en Sandra Volkering.