Leerlingenraad

Op de PWA mogen leerlingen van de groepen 6 t/m 8 meepraten over alles wat zij belangrijk vinden voor de PWA. De groepen kiezen twee vertegenwoordigers, die voor hen het woord voeren. Eens in de maand komen dus 6 leerlingen bij elkaar om van alles te bespreken wat hen en klasgenoten bezig houdt. Zo zorgen we ervoor dat ook de leerlingen worden gehoord..

Wat moet u weten

Voorbeelden van zaken die worden besproken:

De verschillende vakgebieden, wat is leuk, wat kan beter...
De pleinenĀ 
Het speelgoed
Onderwerpen door de kinderen zelf aangedragen.