Kriebelclub

Hoofdluis is een terugkerend probleem op scholen. Ondanks de genomen maatregelen van ouders en school blijven meldingen van hoofdluis bij onze school binnenkomen. We hebben gezocht naar een extra maatregel om het hoofdluisprobleem beheersbaar te houden.

De ‘kriebelclub’

In overleg met de GGD Zuid-Holland West heeft hebben we op onze school een ouderwerkgroep ingesteld. Gelukkig heeft een groot aantal ouders hun medewerking toegezegd. De ouders van deze ‘kriebelclub’ controleren de leerlingen op hoofdluis. De leden van de kriebelclub hebben hiervoor een informatie-bijeenkomst bijgewoond waarin de verpleegkundige jeugdgezondheidszorg van de GGD uitleg heeft gegeven.

Controle

Na elke vakantie controleert de kriebelclub op woensdag de leerlingen op hoofdluis. Zij kijken naar eventuele luizen en neten in het haar. Bij een tussentijdse melding van hoofdluis zal ook tussendoor in de desbetreffende groep gecontroleerd worden. Als er bij de controle hoofdluis wordt gevonden bij een leerling of leerlingen krijgen alle kinderen uit die groep een behandelings- en een mededelingsbrief mee. Hierin staat informatie over tijdige opsporing, behandeling en maatregelen rond hoofdluis. Lees die brief zorgvuldig en volg alle instructies die beschreven staan goed op!
De controle wordt in de klas(sen) met hoofdluis na twee weken herhaald. Alhoewel een open en informatieve houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, respecteren we natuurlijk de privacy van leerlingen met hoofdluis. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat íedereen hoofdluis kan krijgen en dat hoofdluis niets met slechte hygiëne te maken heeft.
Om verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat iedereen meewerkt. Het krijgen van hoofdluis is niet verwijtbaar; er niets of onvoldoende aan te doen ! Op onze school hebben we afgesproken dat de kriebelclub de controle verzorgt. De bevindingen van de controle worden alleen doorgegeven aan de coördinatoren van de werkgroep. Mocht er bij een leerling hoofdluis geconstateerd worden, dan neemt één van de coördinatoren van de werkgroep telefonisch contact op.

Belangrijk
Om de hoofdluiscontrole goed te laten verlopen willen we u vragen de kinderen op de controledagen zonder haargel en met niet al te ingewikkelde haardracht naar school te laten gaan.

Luizencapes
Om verspreiding tegen te gaan, zijn er op school luizencapes aangeschaft. Jassen en tassen hangen dagelijks in deze capes.
Indien u vragen heeft over het controleren op hoofdluis, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.