Kanjertraining

In schooljaar 2015 – 2016 zijn we begonnen met de ‘Kanjertraining’.  
Na het volgen van de trainingen zijn wij van de Prins Willem-Alexanderschool een Kanjerschool.

De kanjertraining legt de nadruk op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Onze leerkrachten zijn gecertificeerde Kanjertrainers en daarmee bevoegd om de lessen te geven. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress. Op langere termijn is dit positieve effect merkbaar.

 

Als school vinden wij het belangrijk te werken aan een positieve sfeer, het creëren van vertrouwen,  rust en veiligheid.

Zo willen wij ervoor zorgen dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De verklaring is eenvoudig: De Kanjertraining geeft handvatten in sociale situaties. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met (de gevolgen van) hun gedrag.

Zo komen de onderstaande punten in de lessen aan bod:

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt en NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar niet altijd!)
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 •  
 • Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt?
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

 

Het kernprincipe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van 4 manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende 4 “gedragstypetjes”:

1.Konijn (gele pet):     

Eigenschappen: (te) bang, vermijdend, faalangstig en stil

Het konijn denkt negatief over zichzelf en goed over een ander.

 

2.Tijger (witte pet):    

Eigenschappen: zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag,

De tijger denkt positief over zichzelf en de ander.

 

3.Aap (rode pet):       

Eigenschappen: Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.

De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet over de ander.

 

4.Pestvogel (zwarte pet):   

Eigenschappen: Uitdager, bazig, hork, pester.

De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet over de ander.

 

Met behulp van de kanjertraining maken we de verschillende “gedragstypetjes” inzichtelijk voor de kinderen. We proberen de eigenschappen bij onszelf en bij elkaar te herkennen, zo kunnen we deze  positief inzetten door ze te combineren met de eigenschappen van de tijger; de witte pet. 

Tijdens de kanjertraining staan de volgende 5 afspraken centraal: 

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht uit
 • niemand doet zielig

Deze afspraken (op posters) hangen op verschillende plekken in de school.

Binnen het team zijn afspraken gemaakt over het omgaan met goed en verkeerd gedrag. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat bij (herhaald) negatief gedrag van kinderen (zwarte petten gedrag), hun ouders door de leerkracht op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van dat gedrag.

Als school vinden wij het heel belangrijk de ouders te betrekken bij de kanjertrainingen. Samen streven we naar een gezamenlijk doel: het optimaal laten ontwikkelen van de kinderen.

Daarom vragen we aan ouders hieraan mee te werken. Wat kunt u als ouders doen?

 • U geeft het goede voorbeeld.
 • U denkt aan de loyaliteit van uw kind.
 • U bent liefdevol onverschillig (u durft uw kind soms los te laten).
 • Als ouder beheerst u uw emoties.
 • U spreekt met respect over andere kinderen, ouders, leerkrachten en over de opvoeding van de ander.
 • Heeft uw kind problemen of heeft u vragen, dan kunt u altijd met ons overleggen. In dit overleg zoeken we samen naar respectvolle oplossingen.

Zo willen we met elkaar, als school, leerlingen en ouders streven naar een fijn klimaat binnen de school.  Dit alles volgens onze visie

Wilt u nog meer informatie over de kanjertraining? Kijk dan eens op www.kanjertraining.nl . Natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij de desbetreffende leerkracht of directie.