Nieuws over onze nieuwbouw

De voorbereidingen voor onze nieuwbouw zijn nu daadwerkelijk gestart. De grond wordt voorbelast. Dit is nodig om te voorkomen dat het omliggende gebied waar het schoolplein en de wegen gerealiseerd worden, gaat verzakken.