Ons verhaal

De protestants-christelijke basisschool Prins Willem-Alexanderschool is op 1 augustus 1969 opgericht als één van de scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te De Lier. Op 1 augustus 1971 betrokken we het huidige gebouw. Op 1 augustus 1985 fuseerden wij met de kleuterschool Harlekijn en werd de integratie, gesymboliseerd door de verbindingsgang, tussen kleuterschool en lagere school, een feit. Onze school school telt rond de 160 leerlingen.

We hebben binnen ons gebouw 8 leslokalen en een speellokaal voor de kleuters. We beschikken over een grote hal die gebruikt wordt om zelfstandig te werken, als handvaardigheidsruimte en ook voor onze gezamenlijke vieringen. Onze school beschikt over drie schoolpleinen; één voor kleuters, één voor groep 3/4 en één voor de groepen 5 t/m 8, elk met een aantal speelvoorzieningen. De groepen 3 t/m 8 gaan voor de gymnastieklessen naar de sporthal. Soms wijken we uit naar het park De Lierhout.

Sinds 2009 is er binnen onze school een kinderdagverblijf gevestigd ”De Lierse Prins” Zij hebben de beschikking over één lokaal waarin een gemengde groep van 0 – 4 jarigen gehuisvest is.

Missie/Visie

Vanuit onze visie en missie is het motto ‘Samen geloven in samen groeien’ ontstaan. Dit is ons DNA, daar gaan én staan wij voor. Alles wat wij denken, zeggen en doen hangen wij aan dit motto op. Binnen onze klassen hebben wij oog voor elk kind. Iedereen doet er toe. Wij geloven dat de Here God elk kind uniek heeft gemaakt en met een bepaalde reden aan Zijn wereld heeft gegeven. Elk kind heeft talenten gekregen. Wij willen graag die talenten zowel emotioneel als cognitief ontdekken én (verder) ontwikkelen, want wij geloven dat vanuit daar nieuwe uitdagingen kunnen worden aangegaan. Wij willen de kinderen hierin optimaal begeleiden, zodat zij volledig kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Hierbij zetten we het kind zelf in, zijn of haar klasgenoten, zijn of haar ouders, andere kinderen van de school, het team van leerkrachten. Daarnaast maken we gebruik van materialen, lessen, werkvormen en faciliteiten. Dit doen wij binnen een veilige, positieve en transparante sfeer waarin iedereen zich gezien, welkom en thuis mag voelen.
Samen geloven in samen groeien!

Ons fundament
Wij willen dat iedereen (kind, ouder en leerkracht) zich aan het eind van de dag gezien voelt en tevreden naar huis gaat.
Wij willen dat na een jaar elk kind samen met de ouder en leerkracht tevreden terugkijkt op een mooi jaar, omdat hij of zij weer een stap verder is gekomen in de ontdekking én ontwikkeling van zijn of haar talenten.
Wij willen dat na 8 jaar een leerling vol trots afscheid van onze school neemt, zich vaardig genoeg voelt om in de maatschappij te kunnen functioneren en terugkijkt op een fantastische tijd. Hij of zij komt graag nog eens terug en praat met regelmaat graag én positief over onze school op het voortgezet onderwijs.
Wij willen dat kinderen, ouders, leerkrachten en externe contacten als ambassadeurs positief en vol trots spreken over onze school op verjaardagen, braderieën, feesten, bij de sport- en muziekverenigingen, op zondag in de kerk, enz.
Wij willen dat onze school in verbinding staat met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, de wijk, muziek- en sportverenigingen, de gemeente en het dorp De Lier.
Onze school wil onderdeel zijn van de maatschappij. Iedereen voelt zich welkom, thuis en gehoord als hij of zij op onze school is. Er is oog en aandacht voor elkaar, ruimte voor ontmoeting en het besef dat we samen geloven in samen groeien.
Onze school wordt gezien als een kleine school waarin door duidelijke regels, regelmaat en rust een positieve en veilige sfeer hangt. Binnen die kleine school is een hardwerkend en hecht team. Er wordt kwaliteit geleverd en er is oog voor het individuele kind. We willen elk kind volledig tot bloei laten komen. Er is bereidheid om nieuwe ontwikkelingen aan te gaan. Samen met de kinderen en ouders willen we alles er uit halen wat er in zit. Hierdoor zijn ouders betrokken bij onze school.