Ons verhaal

De protestants-christelijke basisschool Prins Willem-Alexanderschool is op 1 augustus 1969 opgericht als één van de scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te De Lier. Op 1 augustus 1971 betrokken we het huidige gebouw. Op 1 augustus 1985 fuseerden wij met de kleuterschool Harlekijn en werd de integratie, gesymboliseerd door de verbindingsgang, tussen kleuterschool en lagere school, een feit. Onze school school telt rond de 160 leerlingen.

We hebben binnen ons gebouw 8 leslokalen en een speellokaal voor de kleuters. We beschikken over een grote hal die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het zelfstandig te werken, als handvaardigheidsruimte en ook voor onze gezamenlijke vieringen. Onze school beschikt over drie schoolpleinen; één voor kleuters, één voor groep 3/4 en één voor de groepen 5 t/m 8, elk met een aantal speelvoorzieningen. De groepen 3 t/m 8 gaan voor de gymnastieklessen naar de sporthal. Soms wijken we uit naar het park De Lierhout.

Sinds 2009 is er binnen onze school een kinderdagverblijf gevestigd ”De Lierse Prins” Zij hebben de beschikking over één lokaal waarin een gemengde groep van 0 – 4 jarigen gehuisvest is.

Missie

Iedereen is welkom bij ons op school. Wij werken vanuit een zichtbare en voelbare identiteit, waarin ruimte is om jezelf te zijn en te ontdekken, maar ook waar ruimte is om elkaar te ontmoeten.  

 

Visie

Op de Prins Willem-Alexanderschool…

Leer je elke dag door:

-          elkaar te begrijpen en accepteren

-          samen te werken

-          nieuwsgierig te mogen zijn

-          mee te denken over je eigen ontwikkeling

 

En ontwikkel je:

-          jouw eigen sterke punten en talenten

-          een positieve houding t.o.v. het eigen leren

-          inzichten in je eigen leren

 

Identiteit

Identiteit wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes er worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt aan de keuze voor methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar en de zorg voor de wereld om ons heen.  

Met de methode ‘Trefwoord’ besteden we aandacht aan levensbeschouwelijke vorming, samenleving en burgerschap.

Iedereen ontwikkelt zijn eigen ‘levensverhaal’. Alle nieuwe ervaringen krijgen een plek in het levensverhaal van het kind. Hoe zo’n ervaring betekenis krijgt in een verhaal hangt af van de bagage die kinderen al hebben meegekregen. We leren kinderen bewust betekenis te geven door ze in aanraking te brengen met (bijbel-)verhalen, bronnen, tradities en vragen. De christelijke feesten: Kerst en Pasen worden op de PWA gevierd.