Prins Willem-Alexanderschool

Welkom op de website van onze school.
De PCBS Prins Willem-Alexander is een Prot. Chr. basisschool in De Lier, waar ieder kind welkom is. We willen een school zijn waar ieder kind de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen binnen een vertrouwd en veilig klimaat. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, oog krijgen voor de sterke en zwakke kanten die elk van hen heeft en leren elkaar daarom te waarderen en te respecteren. Vandaar ons motto:

‘Samen geloven in samen groeien’

Onze richtinggevers

Vier richtinggevers bepalen ons beleid

Hiernaast staan de vier richtinggevers. Met deze richtinggevers in gedachten bepalen wij het beleid dat we ieder jaar voeren op al onze scholen.

LEES MEER

Iedereen is welkom

Ieders gekregen talent

Met de kinderen, ouders en leerkrachten

Werken aan een sterke basis

Het laatste nieuws

Lees wat er allemaal speelt in onze school

Kennismaken?

U BENT VAN HARTE WELKOM VOOR EEN KOP KOFFIE

Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen.

CONTACT